Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงานตำแหน่ง Merchandiser

ด้วยบริษัท ไนซ์กรุ๊ป โฮลดิ้งคอร์ป จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้า ชุดกีฬาสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกให้กับลูกค้าที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลก โดยผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและส่งออกสินค้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีแห่งความเชื่อถือ เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง Merchandiser

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ อย่างน้อย 2 ปี
- มีแนวคิดสร้างสรรค์ และสนใจทางด้านแฟชั่น มีความรู้เรื่องผ้าและวัตถุดิบ
- สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ และต้นทุนได้ดี
- สามารถ ฟัง/ พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจ กรุณาส่ง ประวัติส่วนตัว (resume)มาที่ :
suravadee.s_nk@apparelgroup.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มไดที่ :
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 081-260-7136
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
E-mail ผู้ส่งข่าว suravadee.s_nk@niceapparelgroup.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 พฤษภาคม 2560  ถึง   9 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว