Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงานตำแหน่ง Industrial Engineer (ประจำโรงงาน) - จำนวนหลายอัตรา


ด้วยบริษัท ไนซ์กรุ๊ป โฮลดิ้งคอร์ป จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้า ชุดกีฬาสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกให้กับลูกค้าที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลก โดยผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและส่งออกสินค้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีแห่งความเชื่อถือ

******** เปิดรับสมัครงานจำนวนหลายอัตรา ********

ประจำโรงงาน : จ.ขอนแก่น, จ.หนองบัวลำภู, จ.นนทบุรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบงานการผลิต, ต้นทุนการผลิต และ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผน
- ให้คำปรึกษา, แก้ไขปัญหาหน้างานให้กับสายการผลิต
- ร่วมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต, เครื่องมือและเครื่องจักรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- รับผิดชอบในงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต , อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความกระตือรือร้น กล้าคิดนละนาเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารกับบริษัท
- สามารถใช้โปรนกรม MS-OFFICE ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการเขียนนละพูดภาษาอังกฤษได้
- สามารถวางแผน, แก้ไขปัญหาการทางานต่างๆได้อย่างเป็นระบบ
- มีความอดทน และสามารถรับแรงกดดันได้ดี
- หากมีประสบการณ์ในตานหน่งงานวิศวอุตสาหการ ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ผู้ที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัว (Resume) ของท่านมาที่ : suravadee.s_nk@niceapparel.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 081-260-7136
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
E-mail ผู้ส่งข่าว suravadee.s_nk@niceapparel.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 พฤษภาคม 2560  ถึง   9 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว