Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการอบรม SWU SE Training ปี 3

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดโครงการอบรม SWU SE Training ปี 3
ระหว่างวันที่ 3 - 25 มิถุนายน 2560 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความรู้จากการฝึกอบรมและปฏิบัติการ เพื่อสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคม รุ่นที่ 3

สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการอบรม
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จำนวน 30 คน

สมัครออนไลน์ได้ที่ Facebook : บริหารธุรกิจ มศว
หรือ http://form.jotform.me/70981932234459

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15501 หรือ 02-169-1018
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ส่งข่าว Kittipas
E-mail ผู้ส่งข่าว kittipas.poh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 พฤษภาคม 2560  ถึง   25 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว