Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "วิถีเกษตรของพ่อ" ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี (รถออกจาก มศว ประสานมิตร เวลา 08.00 น.)

พบกับกิจกรรม (เวลา 09.00-15.00 น.)
-กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "สื่อสารสร้างสรรค์"
-ชมภาพยนตร์ 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา"
-เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร
-กิจกรรมนันทนาการ
-เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
-เรียนรู้ฐานปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
โดย วิทยากรประจำหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

* ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมฟรี รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น
* สมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2260 9547 ในวันและเวลาราชการ
* รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 12 พฤษภาคม 2560

20 พ.ค. 60

09:00-
15:00

พิเศษ: ชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "วิถีเกษตรของพ่อ"
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 12080

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 พฤษภาคม 2560  ถึง   20 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว