Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

คุณเพิ่ม เรืองรุ่งโรจน์ (บิดาของ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์) ถึงแก่กรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของ คุณเพิ่ม เรืองรุ่งโรจน์
(บิดาของ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์)

ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล ดังนี้
*(ผู้วายชนม์บริจาคร่างกายให้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

กำหนดสวดพระอภิธรรมในวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 3 วัดใหม่พิเรนทร์ ซอยอิสรภาพ 29 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

(ขอความกรุณางด 1. การเป็นเจ้าภาพร่วม 2. เงินทำบุญ และ 3. พวงหรีด เนื่องจากเป็นความประสงค์ของท่านอาจารย์ใหญ่และครอบครัว)

ขอเรียนเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมตามวันเวลาดังกล่าวผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408 โทรสาร 02-260-0128 เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 พฤษภาคม 2560  ถึง   2 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว