Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ตารางสอบ SWU145 ปลายภาคเรียน 2/2559

ประกาศตารางสอบวิชา SWU145 ปลายภาคเรียนที่ 2/2559
กลุ่ม B01-04 สอบที่อาคารเรียนรวมฯ (ตึก14) ประสานมิตร
B01 ห้อง 14-405 ชั้น 4 SC1ED1,5,8
ฺB02 ห้อง 14-505 ชั้น 5 SC18
B03 ห้อง14-605 ชั้น 6 SC14,1H
B04 ห้อง 14-705 ชั้น 7 SC12,SC1ED7
กลุ่ม B05-12 สอบที่อาคารเรียนรวม องครักษ์
B05 ห้อง ศร 201 อาคารเรียนรวมฯ SS1I,1G
B06 ห้อง ศร 203 อาคารเรียนรวมฯ EG13,16
B07 ห้อง ศร 204 อาคารเรียนรวมฯ EG18,19
B08 ห้อง ศร 206 อาคารเรียนรวมฯ EG12
B09 ห้อง ศร 304 อาคารเรียนรวมฯ SS12
B10 ห้อง ศร 306 อาคารเรียนรวมฯ SS11,SS1ED1
B11 ห้อง ศร 401 อาคารเรียนรวมฯ PT12,PH23,24
B12 ห้อง ศร 406 อาคารเรียนรวมฯ SS16,1P
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว พรสมัคร
E-mail ผู้ส่งข่าว samak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 พฤษภาคม 2560  ถึง   8 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว