Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผู้ส่งข่าว renu
E-mail ผู้ส่งข่าว renuk@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 เมษายน 2560  ถึง   26 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว