Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

วิทยาลัยชุมชนระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการ

วิทยาลัยชุมชนระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน
http://bcca.go.th
เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนระนอง
http://rncc.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-2800091-6 ต่อ 4140
โทรสาร 02-2804162

วิทยาลัยชุมชนระนอง เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077-821068
โทรสาร 077-823326
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Kittipas
E-mail ผู้ส่งข่าว kittipas.poh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 เมษายน 2560  ถึง   1 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว