Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครงาน

วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2560

สอบถามรายละเอียดได้ที่
สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-2800091-6 ต่อ4140
โทรสาร 02-2804162
เว็บไซต์ http://www.bcca.go.th

หรือ
วิทยาลัยชุมชนน่าน เลขที่ 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-710329
โทรสาร 054-710329
เว็บไซต์ http://www.nancc.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Kittipas
E-mail ผู้ส่งข่าว kittipas.poh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 เมษายน 2560  ถึง   26 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว