Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อในโครงการการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (โครงการ 2+1) ประจำมีการศึกษา 2560

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
http://cibsru.th.chinesecio.com
หรือ
www.bsru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร. 085-8551865 และ 061-667-9199
E-mail : bsrukongzi@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Kittipas
E-mail ผู้ส่งข่าว kittipas.poh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 เมษายน 2560  ถึง   30 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว