Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม (อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์) ถึงแก่กรรม

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ "ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์"

คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้
- รดน้ำศพ ในวันที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น.
- สวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 16 - 22 เมษายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 2 วัดเครือวัลย์วรวิหาร ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร
- คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 (*ขอเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 18 เมษายน เป็นวันที่ 19 เมษายน 2560)
- พระราชทานเพลิงศพ วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417, 18447
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 เมษายน 2560  ถึง   23 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว