Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอเชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนิสิตสาขาวิชานาฎศิลป์ชั้นปีที่ 4 รุ่น 20ทศกัณฑ์
จัดแสดงในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
12.00 เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ
12.30 เปิดให้เข้าโรงละคร
13.00 เริ่มการแสดง

เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียด|สำรองที่นั่ง โทร 0823538763 หรือ Line ID - ornewnew
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook - swudance.20
Event Facebook - SWU dance thesis 2017
Instagram - swudance.20
#swudancethesis2017 #swudance20

20 เม.ย. 60

12:00-
16:00

นิทรรศการ: ขอเชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนิสิตสาขาวิชานาฎศิลป์ชั้นปีที่ 4 รุ่น 20ทศกัณฑ์

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15122

หน่วยงาน สาขาวิชานาฎศิลป์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 เมษายน 2560  ถึง   20 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว