Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่งานบุคคล 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่งานบัญชี 2 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบุคคลและงานอำนวยการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
เว็บไซต์ : www.kvis.ac.th หรือ www.facebook.com/kwitofficial
โทร. 084-122-7313

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Kittipas
E-mail ผู้ส่งข่าว kittipas.poh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 เมษายน 2560  ถึง   27 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว