Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ส่วนทัพยากรบุคคล ขอแจ้งปิดทำการวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560

ส่วนทัพยากรบุคคล ขอแจ้งปิดทำการวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560 ในโครงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรส่วนทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 - 2 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ส่งข่าว ลินดา พรมลักษณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว lindap@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 มีนาคม 2560  ถึง   2 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว