Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

มารดาของ อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ อาจารย์คณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม

รศ.สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ อดีตอาจารย์คณะพลศึกษา มศว มารดาของ อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 มี.ค.60 กำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค.60 เวลา 17.30 น. ณ ศาลา 10 วัดโสมนัสราชวรวิหาร พิธีสวดพระอภิธรรม 23 มี.ค.60 เริ่มเวลา 18.00 น. วันที่ 24-29 มี.ค.60 เริ่มเวลา 18.30 น.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ วันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค.60 ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร
คณะพลศึกษาเป็นเจ้าภาพวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว jutatip Marknok
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 มีนาคม 2560  ถึง   30 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว