Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation"

คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation”

การอบรมระยะสั้น ( 3 วัน )
หัวข้อ Physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร
- รับสมัครนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า ของคณะกายภาพบำบัด มศว จำนวน 20 คน ค่าลงทะเบียน 4,800 บาท
- รับนักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียน 5,800 บาท

การอบรมระยะยาว ( 10 วัน ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หัวข้อ Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร
และวันที่ 18 - 19 และวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560
ณ แผนกกายภาพบำบัด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- รับนักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆจำนวน 12 คน ค่าลงทะเบียน 15,800 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา โทร 08-3237-8627
0-2649-5000 ต่อ 27307 (เฉพาะวันและเวลาทำการ)
หรือ Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 มีนาคม 2560  ถึง   12 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว