Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0
ระหว่างวันที่ 3 -5 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในงานประกอบด้วย
1. การอภิปรายเรื่อง “ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9”
ณ ห้องบรรยาย 1-35-0403
นำโดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

2. การอภิปรายเรื่อง “การศึกษา ยุค THAILAND 4.0”
ณ ห้องบรรยาย 1-35-0403
โดย คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร

3. การ บรรยายเรื่อง “พลังงานทางเลือก เตาซุปเปอร์ชีวมวล”
ณ เวทีกลาง ชั้น 2
โดย คุณประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์

4. การบรรยาย เรื่อง “ACTIVE LEARNING FOR THAILAND 4.0” ณ ห้องบรรยาย 1-35-0403
โดย ผศ.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

https://www.facebook.com/IlcSwu/

3 เม.ย. 60

08:30-
16:30

บรรยาย: โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0
ณ อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 12003

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้ส่งข่าว jarineem
E-mail ผู้ส่งข่าว jarineem@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 มีนาคม 2560  ถึง   5 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว