Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

การบรรยายเรื่อง "พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559"

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที การบรรยายเรื่อง "พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559" โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บรรยายในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

ทั้งนี้ เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์
สำหรับบุคคลภายใน (คณาจารย์ บุคลากร นิสิต) มศว สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://train.swu.ac.th สำหรับบุคคลภายนอก (บุคคลทั่วไป) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/q4WXohJX9dyJWuEt2 รับจำนวนจำัด 150 คน ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มี.ค.


รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18433 หรือเฟซบุค "ภาควิชาวิทยาการคอมพิวตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มศว"
ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408
โทรสาร 02-260-0128
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/
เฟซบุค www.facebook.com/sciswu/

27 มี.ค. 60

09:30-
12:00

อบรม: การบรรยายเรื่อง "พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559"
ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 มีนาคม 2560  ถึง   27 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว