Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการอบรมเรื่อง "กระดูกสันหลังคด รู้ทันป้องกันไว้"

-คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญบุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "กระดูกสันหลังคด รู้ทันป้องกันไว้" วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

***กระดูกสันหลังคดเป็นความผิดปกติในร่างกายอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยในคนทั่วไปทั้งในวัยเด็กและผู้ใหญ่ และมีวิธีการป้องกัน ดูแลรักษาที่หลากหลายในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามกระดูกสันหลังคดนั้น ก็มีสาเหตุ และความรุนแรงที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะส่งผลให้วิธีการรักษานั้นมีความแตกต่างกันตามมาด้วย แล้วกระดูกสันหลังคดของท่าน หรือคนใกล้ตัวท่านที่เป็นอยู่นั้น เป็นแบบไหน เกิดจากอะไร และวิธีการรักษาที่เหมาะสมนั้นเป็นอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 085-685-6276
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/forms/fckhYlT7UjF9ysrc2
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 มีนาคม 2560  ถึง   24 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว