Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ ระหว่างวันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
จึงขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 รับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา โทรศัพท์ 22552 และ 22562 ได้ทุกวันทำการ
หน่วยงาน ศูนย์กีฬาสิรินธร
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 กุมภาพันธ์ 2560  ถึง   31 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว