Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

จุดจอดรถตู้ รถบัส และเส้นทางใหม่

ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ จุดจอดรถตู้และตารางเวลา รับ-ส่ง อาจารยและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และจุดจอดรถบัสและเส้นทาง เส้นทางที่ 1 สายวิภาวดี เส้นทางที่ 2 สายรามอินทรา ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dbts.swu.ac.th/ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ผู้ส่งข่าว niphon para
E-mail ผู้ส่งข่าว niphon@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 กุมภาพันธ์ 2560  ถึง   31 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว