Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมและการสร้างมิตรภาพสำหรับเด็ก (Social Skills and Friendship Coaching)

ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมและการสร้างมิตรภาพสำหรับเด็ก (Social Skills and Friendship Coaching) สำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-8 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่ม 02 649 5000 ต่อ 15639 มือถือ 086 895 1616
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ผู้ส่งข่าว อรทัย จันทร์เขียว
E-mail ผู้ส่งข่าว aorathai29@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 ธันวาคม 2559  ถึง   30 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว