Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ช่วงบ่าย ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ซ้อมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ซ้อมครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ซ้อมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายละเอียดจะแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15651

2 ธ.ค. 59

08:00-
16:00

พิเศษ: พิธีซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
 15651
3 ธ.ค. 59

08:00-
16:00

พิเศษ: พิธีซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
มศว องครักษ์
 15651
4 ธ.ค. 59

08:00-
16:00

พิเศษ: พิธีซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ซ้อมใหญ่)
มศว องครักษ์
 15651
6 ธ.ค. 59

08:00-
18:00

พิเศษ: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15651

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กันยายน 2559  ถึง   6 ธันวาคม 2559

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว