Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ติวเข้ม GAT-PAT กับ มศว วันที่ 28 - 30 กันยายน 2555

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา) ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ และศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ "เพิ่มศักยภาพติวเข้ม GAT-PAT กับ มศว" ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติวเตอร์ระดับชั้นนำของประเทศ

ผู้ปกครอง และน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมติว และติดตามข่าวสารได้ที่ http://erdi.swu.ac.th หรือทางอีเมล์ satit_ongkharuk@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037-395-383-6

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผู้ส่งข่าว phatchana
E-mail ผู้ส่งข่าว phatchana@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กันยายน 2555  ถึง   30 กันยายน 2555

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว