Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย) รับสมัครนักเรียนชั้นเด็กเล็ก

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย)

- อายุระหว่าง 5-6 ขวบ เกิดตั้งแต่ 1 มิ.ย.2549 - 31 พ.ค.2550

- ขายใบสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2555 (ราคารประมาณ 50 บาท) ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย)

- รับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย)

- สมัครและขายใบสมัครที่ ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย) อ.องครักษ์

- สอบเด็กเล็ก วันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 12.30-16.00 น. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

- ประกาศผลสอบวันที่ 10 เมษายน 2555 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย)
และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย) อ.องครักษ์

- มอบตัวเด็กเล็กวันที่ 12 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย) อ.องครักษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย) ในเวลาราชการ 8.30-16.30 น. คุณนิวัตน์ โทร.087-006-9508 คุณพิมพ์จันทร์ โทร.089-220-7524 คุณฉัตรพงษ์ โทร.087-132-0720

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ผู้ส่งข่าว usarat
E-mail ผู้ส่งข่าว usarat@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 มีนาคม 2555  ถึง   10 มีนาคม 2555

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว