Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับพยาบาลวิชาชีพ เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2553 นี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nurse.swu.ac.th หรือ
089-9222549 / 02-6495000 ต่อ 1800,1821
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นันธิยา
E-mail ผู้ส่งข่าว nuntiya@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 กันยายน 2553  ถึง   30 กันยายน 2553

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว