รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนพร ชูสกล
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนพร ชูสกล
นิสิตวิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต ชั้นปีที่ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา (โถงกลาง) ชั้น B1 อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข่าว/ภาพ : คณะศึกษาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567