รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนายวัชรพล แก้วหอม
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพล แก้วหอม
นิสิตสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัล ความประพฤติดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมอบให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร
จัดโดย โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข่าว/ภาพ : คณะศึกษาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2567