รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับพันตำรวจตรีหญิง ซาตินา พลเยี่ยม ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับพันตำรวจตรีหญิง ซาตินา พลเยี่ยม ศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เนื่องในโอกาสที่ได้รับครุฑทองคำ ในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ข่าว/ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2567