รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภู่จีบ
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภู่จีบ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ผลงานได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบ ชื่อผลงาน ลวดลายผ้า จำนวน 6 ผลงาน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์


ข่าว/ภาพ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2567