รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สืบสาย แสงวชิระภิบาล
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สืบสาย แสงวชิระภิบาล อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE)
ข่าว/ภาพ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567