รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชญา โชติกเสถียร นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชญา โชติกเสถียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วิชาเอกออกเเบบ ที่ได้รับรางวัล Popular vote จากการร่วมประกวดงาน Jewelry season ครั้งที่ 30
จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ภายใต้ ธีม จิตตะมายา Jittamaya จิตวิญญาณ เเห่งศรัทธาไทย ที่จะร้อยเรียงเรื่องราวความศรัทธา ออกมาในรูปแบบเครื่องประดับอันหลากหลาย
ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566