รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมีใจ ตรีชนะกิจ นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมีใจ ตรีชนะกิจ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 วิชาเอกจิวเวลรี่ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการร่วมประกวดงาน Jewelry season ครั้งที่ 30 จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ภายใต้ ธีม จิตตะมายา Jittamaya จิตวิญญาณ เเห่งศรัทธาไทย ที่จะร้อยเรียงเรื่องราวความศรัทธา ออกมาในรูปแบบเครื่องประดับอันหลากหลาย
ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566