รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิรันธนิน กิตติวัฒนาชัย นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิรันธนิน กิตติวัฒนาชัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรับรางวัลเหรียญเงิน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566

ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566