รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายพีรณัฐ ฟักทองอยู่ ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) วิชาเอกIEM ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบแห่งปี2022-2023 THAILAND MASTER YOUTH 2022-2023 ครั้งที่ 4 ชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2566