รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีน.ส.กุลธิรัตน์ สังขวรจักร์ชัย
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีนางสาวกุลธิรัตน์ สังขวรจักร์ชัย
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดร้องเพลงจีน ในงาน The Great Chinese New Year 2023 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566