รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนายพลวรรธน์ บิลสะเล็ม
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีนายพลวรรธน์ บิลสะเล็ม
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เอกศิลปะการแสดงและภาษาเพื่อการสื่อสาร
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้นระดับนานาชาติและได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566