รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนายวิชญ์พล สมคิด
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายวิชญ์พล สมคิด นิสิตชั้นปี่ที่ 4
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ที่ได้รับรางวัลศิลปินกลุ่มมาแรง Trending Artist Award (วง ATLAS) จากประกวดการแข่งขัน : Kazz Award 2022
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565


ข่าว/ภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 กันยายน 2565