รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร
ศิษย์เก่าวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ที่ได้รับรางวัลสาววัยใสโดนใจแห่งปี 2021 จากประกวดการแข่งขัน : Kazz Award 2022 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565ข่าว/ภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565