รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีนางสาวตรีทิพย์นิภา สรณพานิชกุล
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรีทิพย์นิภา สรณพานิชกุล
นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาไทย (กศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย (กศ.บ.)
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ หัวข้อ ใช้ความรู้ให้ถูกทาง สร้างคนสร้างชาติให้เจริญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกประจำภูมิภาค กรุงเทพมหานคร (ต่อเนื่อง)
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยสยาม

ข่าว/ภาพ : คณะมนุษยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565