รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ (Top Scientists Ranking) ในสาขา Mechanical and Aerospace Engineering อันดับ 4 ของประเทศไทย และอันดับ 757 ของโลก
อ้างอิง: https://research.com/.../mechanical-and-aerospace.../thข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565