รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มศว
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2564
เครือข่ายวิจัยประชาชื่นใน ระดับดีมาก

ข่าว/ภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565