รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค มกรเกมส์ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม
- รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง
นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาค 1 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565
ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565