รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤติน ศรีสันติสุข
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤติน ศรีสันติสุข นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายการ Seacon Square Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku Ed-Sport Challenge 2021 Presented by Max Ploys เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565