รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนายวีรภัทร สากลวารี
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายวีรภัทร สากลวารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกดิจิทัลมีเดียอาร์ต โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรางวัล จากการส่งหนังสั้นเข้าประกวด 2รางวัล 2งาน
- รางวัลพิเศษสูงสุด the winner special white elephant award จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ในโครงการเทศกาลหนังสั้นประเทศไทย
- รางวัล Main Award (13-17) ครับจากเทศกาล YOUKI International Youth Media 2021
เทศกาลภาพยนตร์สั้นเยาวชนอายุ 13-27ปี ที่กำลังได้รับความสนใจในประเทศออสเตรีย โดยการคัดเลือกจากผลงาน 2,000 กว่าเรื่องจากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทั่วโลก

ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565