รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรกานต์ ทองประไพ
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง Development of a Ligamentous Finite Element Model of the Human Cervical Spine ในงานประชุมวิชาการ 1st National Biomedical Engineering Conference (NBEC 2021) Virtual Conference ซึ่งจัดโดย Engineering Services Division of Ministry of Health (MoH) Malaysia


ข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565