รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิต
ที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 (Thai Short Fim & Video Festival)
CHOP!
ได้รับรางวัล ปยุต เงากระจ่าง (รางวัลชมเชย)
ผลงานการศึกษาเฉพาะเรื่อง (Baby Thesis)
สร้างโดยนิสิตเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.จิรัชญา อาจารสิริ
และภาพยนตร์สั้น และ อนิเมชันที่เข้ารอบสุดท้าย

The Cross Way
เข้ารอบปยุต เงากระจ่าง
นิสิตเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

ไก่ไหว้เจ้า (Cock-a-doodle-doo)
เข้ารอบปยุต เงากระจ่าง
นิสิตเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

ใกล้ไกล
เข้ารอบช้างเผือก
นิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลข่าว/ภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565