รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะแพทยศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ยศยุส ชุนเชาวฤทธิ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นิสิตแพทย์จีน ธรรมพักตรกุล ชนะเลิศอันดับที่ 2 และนิสิตแพทย์ธันญธรณ์ เอื้อนิธิรัตน์ ชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวดออกแบบโลโก้ ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะ และได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงรพีพร ยอดพรหม จักษุแพทย์ด้านม่านตาอักเสบ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นตัวแทนภาควิชาจักษุวิทยา มอบเกียรติบัตร ณ ห้องตรวจจักษุวิทยา ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว


ข่าว/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์ฯ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564