รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขนิษฐ อภิชยนุกูลกิจ
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขนิษฐ อภิชยนุกูลกิจ
นิสิตชั้นปีที่ 2 เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากทีมที่เข้าร่วมมากกว่า 20 ทีม ได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
จากโครงการสถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านภาพยนตร์และวีดีทัศน์ (กระทรวงวัฒนธรรม) ประกวดเขียนบทละครโทรทัศน์ในรูปแบบของละครสั้นชุด (ซีรีส์) ภายใต้หัวข้อครบประเด็นเล่าให้เป็น เห็นมุมมอง
ซึ่งดำเนินการจัดโครงการโดย กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564
ข่าว/ภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564