รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริยนต์ อรุณวัฒนกูล
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยนต์ อรุณวัฒนกูล ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มศว รุ่นที่ 8 ที่ได้รับรางวัล พิฆเนศวร สาขา นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากละครเรื่อง พิภพหิมพานต์ โดยสมัชชานักจัดรายการข่าว วิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยข่าว/ภาพ : คณะเศรษฐศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564